+84 28 35 260 383 info.bavinacorp@gmail.com 471 Hai Ba Trưng, Phường 8, Quận 3, Tp.HCM Japan Vietnamese English

Liên hệ

Trang chủ Liên hệ

  

 

 

 

 471 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, TP. HCM, Việt Nam

Tel: +84 28 35 260 383 – Fax: +84 35 260 385

 Room 901, 1-3-10, Tsurigane-cho, Chuo-ku Osaka, 540-0035, Japan

Tel: +81 06 6809 3708 - Fax: +81 06 6809 3709

 

 

Gửi yêu cầu